Thursday, March 4, 2010

how i wish

how i wish someone can just stay beside me
how i wish someone can just give me the best support
how i wish someone can just hug me
how i wish someone can just give me the most passionate kiss
how i wish someone can just give me the best caring
how i wish someone can just pampered me
how i wish someone can just give me what i want
how i wish . . .

No comments: